ÀREES DEL MUSEU DE LA SAL

Museu de la Sal Josep Arnau

Industrialització de Cardona

A les acaballes del segle XVIII, Cardona havia d’experimentar importants canvis en les seves estructures econòmiques i demogràfiques. Les activitats tradicionals fonamentades en la mil•lenària arrencada de la sal, les explotacions agropecuàries i forestals dels masos del seu terme, i les manufactures de les fibres animals (llana i seda) i vegetals (cànem i lli) havien de cedir pas al cotó i a la progressiva mecanització de la seva producció en allò que havia de ser la primera industrialització de Cardona.
image
D’aquesta manera, en el decurs de la primera meitat del segle XIX, Cardona havia de passar dels 2.515 habitants de 1787 fins als 4.460 de 1857, això és, quasi duplicar la seva població. Aleshores, a la dècada de 1850, a la vila hi havia 43 establiments amb 675 telers manuals on treballaven 1.002 operaris, que representaven un terç de la població activa. Xifres aquestes que manifesten la importància assolida per les filatures de cotó i el teixit manual a la vila.
image

DESCARREGAR DOCUMENT EN PDF

Industrialització de Cardona

Josep Arnau

Museu de la Sal

"Està vostè satisfet d'aquest gran llegat que deixarà en el seu moment a Cardona i que el seu nom estigui unit a la història de la vila com a artista artesà i cardonense exemplar?"
Estic content del meu treball, però m'agradaria haver fet més, doncs el meu Cardona es mereix més del que jo pugui donar i la història és una cosa molt gran per a un artesà tan petit.